24210 95638 - 95095
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
18 Απρ 2018

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ