24210 95638 - 95095
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΟΥ της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
16 Μαι 2017

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ